Thứ sáu | 24/05/2024 | 09:16

XE MÁY ĐI SAI LÀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Dừng và di chuyển sai làn là lỗi giao thông khá phổ biến của người điều khiển xe máy. Song, lại rất ít người biết lỗi này bị phạt bao nhiêu. ...