Thứ hai | 29/05/2023 | 03:25

Ford và 100 năm phát triển dây chuyền lắp ráp di động (1)

Ngày 7 tháng 10 năm 1913, lấy cảm hứng từ các lò giết mổ gia súc ở Chicago và Cincinnati, các kỹ sư của Ford đã chế tạo thành công một hệ thống kéo để dịch chuyển khung Model T trên sàn của một nhà máy ở Highland Park, bang Michigan nhằm tăng tốc độ ......