Thứ năm | 18/04/2024 | 04:39

ẢNH CHI TIẾT DUCATI MONSTER 797

Tại thị trường Việt Nam, Ducati Monster 797 được phân phối chính hãng với giá bán 328,9 triệu đồng cho bản màu đỏ và 331,9 triệu đồng ở bản màu trắng.

Tại thị trường Việt Nam, Ducati Monster 797 được phân phối chính hãng với giá bán 328,9 triệu đồng cho bản màu đỏ và 331,9 triệu đồng ở bản màu trắng.

 

ducati-monster-797-23.jpgducati-monster-797-22.jpgducati-monster-797-21.jpgducati-monster-797-29.jpgducati-monster-797-31.jpgducati-monster-797-30.jpgducati-monster-797-32.jpgducati-monster-797-8.jpgducati-monster-797-19.jpgducati-monster-797-18.jpgducati-monster-797-1.jpgducati-monster-797-13.jpgducati-monster-797-17.jpgducati-monster-797-7.jpgducati-monster-797-11.jpgducati-monster-797-16.jpgducati-monster-797-10.jpgducati-monster-797-9.jpgducati-monster-797-12.jpgducati-monster-797-14.jpgducati-monster-797-25.jpgducati-monster-797-4.jpgducati-monster-797-5.jpgducati-monster-797-28.jpgducati-monster-797-24.jpg