Thứ năm | 13/06/2024 | 02:26

Xem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017

Trong những mẫu xe mới mà Suzuki Việt Nam đem đến triển lãm năm nay (Triển lãm Mô tô Xe Máy Việt Nam 2017) gồm GSX-R150 và GSX-S150 đang diễn ra tại TP.HCM.

suzuki-gsx-s150-2017-2.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-1.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-16.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-13.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-15.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-17.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-18.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-19.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-12.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-11.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-10.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-8.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-9.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-20.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-14.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-3.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-4.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-6.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-7.JPGsuzuki-gsx-s150-2017-5.JPG

Ảnh: Thành Nhơn