Thứ năm | 13/06/2024 | 04:07

HONDA TUYÊN DƯƠNG CÁC HEAD XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LXAT

Với sự tích cực triển khai các chương trình, chỉ trong ba tháng 10, 11 và 12 năm 2017, hoạt động LXAT của Honda Việt Nam và các HEAD thực sự sôi nổi với sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng chương trình và số học viên được đào tạo.

Theo đó, trong Quý IV, đã có 1.009 chương trình  được tổ chức cho 256.462 học viên cả nước. Trong tổng số 457 HEAD tham gia các hoạt động LXAT thì dường như hoạt động của các HEAD phía Nam vẫn có phần sôi nổi hơn cả với 409 chương trình (chiếm 40%) với 93.523 học viên (chiếm 44%). Trong khi đó, tại miền Bắc, có 379 chương trình (chiếm 37%) được tổ chức cho 114.134 khách hàng (chiếm 37%) và  tại miền Trung, có 221 chương trình (chiếm 22%) được tổ chức cho 48.805 người (chiếm 19%).

head-khanh-an.jpgHoạt động LXAT của Honda Việt Nam và các HEAD thực sự sôi nổi với sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng. 

Tại khu vực phía Bắc, HEAD Nhung Hồng 4 tại Vĩnh Phúc là HEAD có hoạt động LXAT tích cực nhất quý IV với16 chương trình cho 13.081 khách hàng và học sinh, sinh viên. Tại miền Trung, HEAD Tâm Anh 2 thuộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nhất quý với 15 chương trình cho 4.169 Đoàn viên thanh niên, học sinh trung học phổ thông và người dân địa phương. Xuất sắc nhất quý IV/2017 tại khu vực phía Nam là HEAD Khánh An 2 thuộc tỉnh Long An khi triển khai 16 chương trình cho 6.942 khách hàng.

Các HEAD xuất sắc nhất trong tháng 10, 11 và 12 Quý IV năm 2017 trong hoạt động LXAT:

Thời gian

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tháng 10/2017

HEAD Chí Quyên

Tỉnh Điện Biên

HEAD Tâm Anh #2

Tỉnh Lâm Đồng

Hệ thống HEAD Phát Tiến

TP. Hồ Chí Minh

Tháng 11/2017

HEAD Vũ Hoàng Lê #1

Thành phố Hà Nội

HEAD Cúc Vinh #1

Tỉnh Phú Yên

HEAD Tân Kiều

Tỉnh Đồng Tháp

Tháng 12/2017

HEAD Nhung Hồng #4

Tỉnh Vĩnh Phúc

HEAD Trung Thạch #6

Tỉnh Đắk Lắk

HEAD Tân Tiến #1

Tỉnh Đồng Tháp

Quý IV/2017

HEAD Nhung Hồng #4

Tỉnh Vĩnh Phúc

HEAD Tâm Anh #2

Tỉnh Lâm Đồng

HEAD Khánh An #2

Tỉnh Long An

 anhquan (