Thứ tư | 03/03/2021 | 09:14

Ảnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017

Yamaha FZ-25 2017 vừa được nhập về Việt Nam thông qua một đại lý mô-tô tư nhân tại Sài Gòn với ba màu sắc khác nhau, giá hơn 80 triệu đồng.

yamaha-fz-25-2017-2.jpgyamaha-fz-25-2017-6.jpgyamaha-fz-25-2017-10.jpgyamaha-fz-25-2017-15.jpgyamaha-fz-25-2017-16.jpg

yamaha-fz-25-2017-8.jpgyamaha-fz-25-2017-13.jpgyamaha-fz-25-2017-12.jpgyamaha-fz-25-2017-11.jpgyamaha-fz-25-2017-5.jpgyamaha-fz-25-2017-7.jpgyamaha-fz-25-2017-19.jpgyamaha-fz-25-2017-17.jpgyamaha-fz-25-2017-18.jpgyamaha-fz-25-2017-25.jpgyamaha-fz-25-2017-26.jpgyamaha-fz-25-2017-20.jpgyamaha-fz-25-2017-24.jpg

Ảnh: Thành Nhơn