Thứ tư | 07/12/2022 | 11:49

Ảnh chi tiết ngoại thất Lexus LC500 tại Hà Nội

Mẫu coupe thể thao cỡ lỡn Lexus LC có mặt tại Hà Nội sau khi được chủ nhân tự tay nhập về Việt Nam.

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-01.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-02.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-03.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-04-1.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-05.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-06.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-07-1.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-08.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-09.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-010-1.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-011.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-012.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-013-1.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-014.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-015.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-016.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-017-1.jpg

lexus-lc-ngoai-that-autodaily-018.jpg