Thứ ba | 23/07/2024 | 04:24

Xem thêm ảnh phiên bản sedan của Suzuki Swift 2018

Phiên bản sedan của Suzuki Swift thế hệ mới vừa chính thức được công bố giá bán tại thị trường Ấn Độ dao động từ 8.470 – 14.625 USD. Đây là đối thủ cạnh tranh của Hyundai i10 Sedan.

suzuki-swift-sedan-2017-12.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-5.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-15.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-30.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-13.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-25.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-3.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-6.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-11.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-1.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-16.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-9.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-23.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-24.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-14.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-26.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-10.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-29.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-22.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-28.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-2.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-27.jpgsuzuki-swift-sedan-2017-18.jpg