Thứ bảy | 02/03/2024 | 06:21

Xem thêm ảnh Kia Optima GT 2017

Kia Optima GT 2017 được trang bị khối động cơ hoàn toàn mới cùng với một số thay đổi về ngoại thất. Xe có giá bán tại thị trường Malaysia là 41.780 USD, tương đương 179.888 RM.

kia-optima-gt-2017-2.jpgkia-optima-gt-2017-4.jpgkia-optima-gt-2017-3.jpgkia-optima-gt-2017-5.jpgkia-optima-gt-2017-1.jpgkia-optima-gt-2017-6.jpgkia-optima-gt-2017-7.jpgkia-optima-gt-2017-8.jpgkia-optima-gt-2017-10.jpgkia-optima-gt-2017-36.jpgkia-optima-gt-2017-11.jpgkia-optima-gt-2017-9.jpgkia-optima-gt-2017-35.jpgkia-optima-gt-2017-12.jpgkia-optima-gt-2017-13.jpgkia-optima-gt-2017-14.jpgkia-optima-gt-2017-34.jpgkia-optima-gt-2017-26.jpgkia-optima-gt-2017-27.jpgkia-optima-gt-2017-29.jpgkia-optima-gt-2017-28.jpgkia-optima-gt-2017-22.jpgkia-optima-gt-2017-23.jpgkia-optima-gt-2017-24.jpgkia-optima-gt-2017-25.jpgkia-optima-gt-2017-15.jpgkia-optima-gt-2017-16.jpgkia-optima-gt-2017-17.jpgkia-optima-gt-2017-18.jpgkia-optima-gt-2017-19.jpgkia-optima-gt-2017-20.jpgkia-optima-gt-2017-21.jpgkia-optima-gt-2017-30.jpgkia-optima-gt-2017-31.jpgkia-optima-gt-2017-32.jpgkia-optima-gt-2017-33.jpg