Thứ sáu | 24/05/2024 | 09:49

Xem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam

Mẫu crossover được đánh giá là an toàn nhất thế giới Volvo XC60 2018 sẽ ra mắt khách hàng Việt tại triển lãm VIMS 2017 sắp diễn ra tại Sài Gòn.

Mẫu crossover được đánh giá là an toàn nhất thế giới Volvo XC60 2018 sẽ ra mắt khách hàng Việt tại triển lãm VIMS 2017 sắp diễn ra tại Sài Gòn.

volvo-xc60-2018-47.jpgvolvo-xc60-2018-45.jpgvolvo-xc60-2018-50.jpgvolvo-xc60-2018-51.jpgvolvo-xc60-2018-53.jpgvolvo-xc60-2018-1.jpgvolvo-xc60-2018-30.jpgvolvo-xc60-2018-31.jpgvolvo-xc60-2018-32.jpgvolvo-xc60-2018-41.jpgvolvo-xc60-2018-33.jpgvolvo-xc60-2018-54.jpgvolvo-xc60-2018-44.jpgvolvo-xc60-2018-8.jpgvolvo-xc60-2018-9.jpgvolvo-xc60-2018-2.jpgvolvo-xc60-2018-3.jpgvolvo-xc60-2018-10.jpgvolvo-xc60-2018-13.jpgvolvo-xc60-2018-16.jpgvolvo-xc60-2018-17.jpgvolvo-xc60-2018-24.jpgvolvo-xc60-2018-29.jpgvolvo-xc60-2018-20.jpgvolvo-xc60-2018-7.jpgvolvo-xc60-2018-5.jpgvolvo-xc60-2018-6.jpgvolvo-xc60-2018-14.jpgvolvo-xc60-2018-15.jpgvolvo-xc60-2018-21.jpgvolvo-xc60-2018-19.jpgvolvo-xc60-2018-23.jpgvolvo-xc60-2018-26.jpgvolvo-xc60-2018-18.jpgvolvo-xc60-2018-22.jpgvolvo-xc60-2018-25.jpgvolvo-xc60-2018-27.jpgvolvo-xc60-2018-28.jpgvolvo-xc60-2018-34.jpgvolvo-xc60-2018-35.jpgvolvo-xc60-2018-36.jpgvolvo-xc60-2018-39.jpgvolvo-xc60-2018-38.jpgvolvo-xc60-2018-37.jpg