Thứ năm | 13/06/2024 | 03:11

Xem thêm ảnh BMW 6-Series Gran Turismo 2018

Mùa thu này, BMW 6-Series Gran Turismo 2018 (BMW 6-Series GT 2018) sẽ chính thức cập bến thị trường Mỹ vào mùa thu này với mức giá khởi điểm từ 69.700 USD.

bmw-6-series-gt-29.jpgbmw-6-series-gt-1.jpgbmw-6-series-gt-5.jpgbmw-6-series-gt-6.jpgbmw-6-series-gt-2.jpgbmw-6-series-gt-4.jpgbmw-6-series-gt-3.jpgbmw-6-series-gt-7.jpgbmw-6-series-gt-9.jpgbmw-6-series-gt-8.jpgbmw-6-series-gt-10.jpgbmw-6-series-gt-11.jpgbmw-6-series-gt-12.jpgbmw-6-series-gt-26.jpgbmw-6-series-gt-15.jpgbmw-6-series-gt-13.jpgbmw-6-series-gt-14.jpgbmw-6-series-gt-28.jpgbmw-6-series-gt-16.jpgbmw-6-series-gt-18.jpgbmw-6-series-gt-17.jpgbmw-6-series-gt-19.jpgbmw-6-series-gt-21.jpgbmw-6-series-gt-20.jpgbmw-6-series-gt-22.jpgbmw-6-series-gt-24.jpgbmw-6-series-gt-23.jpgbmw-6-series-gt-25.jpgbmw-6-series-gt-27.jpg