Thứ sáu | 24/05/2024 | 10:04

Ảnh chi tiết Volvo XC90 2018

Volvo vừa thực hiện điều chỉnh nhỏ dành cho mẫu XC90 phiên bản 2018 với điểm đáng chú ý là thêm hàng ghế thứ 3 tiêu chuẩn.

volvo-xc90-1.jpg

volvo-xc90-2.jpg

volvo-xc90-5.jpg

volvo-xc90-6.jpg

volvo-xc90-7.jpg

volvo-xc90-8-1.jpg

volvo-xc90-9.jpg

volvo-xc90-10.jpg

volvo-xc90-11.jpg

volvo-xc90-12.jpg

volvo-xc90-13.jpg

volvo-xc90-15.jpg

volvo-xc90-16.jpg

volvo-xc90-17.jpg

volvo-xc90-18.jpg

volvo-xc90-19.jpg

volvo-xc90-20.jpg