Thứ ba | 23/07/2024 | 04:09

ẢNH CHI TIẾT VOLKSWAGEN PASSAT GT 2018

Mới đây tại triển lãm Detroit, phiên bản giới hạn của mẫu sedan gia đình cỡ trung Volkswagen Passat GT đã được trình làng.

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0a-1.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0b.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0c.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0d.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0e.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0f.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-01-1.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-03.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-05.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-06-1.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-07.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-10.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-14.jpg