Thứ hai | 22/07/2024 | 10:01

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne 2018 hoàn toàn mới

Porsche Cayenne 2018 chính thức ra mắt người tiêu dùng Việt với 3 phiên bản: Cayenne, Cayenne S và Cayenne Turbo, đi kèm giá bán từ 4,54 tỷ đồng.

porsche-cayenne-2018-14.jpg

porsche-cayenne-2018-15.jpg

porsche-cayenne-2018-16.jpg

porsche-cayenne-2018-17-1.jpg

porsche-cayenne-2018-18.jpg

porsche-cayenne-2018-19.jpg

porsche-cayenne-2018-110.jpg

porsche-cayenne-2018-111-1.jpg

porsche-cayenne-2018-112.jpg

porsche-cayenne-2018-113.jpg

porsche-cayenne-2018-114.jpg

porsche-cayenne-2018-115-1.jpg

porsche-cayenne-2018-116.jpg

porsche-cayenne-2018-117.jpg

porsche-cayenne-2018-118.jpg

porsche-cayenne-2018-119.jpg

porsche-cayenne-2018-120.jpg

porsche-cayenne-2018-121.jpg