Thứ năm | 13/06/2024 | 03:17

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 hoàn toàn mới

Mẫu Peugeot 5008 hoàn toàn mới đã ra mắt người tiêu dùng Việt Nam cách đây không lâu với thiết kế 5+2 đi cùng giá bán 1,389 tỉ đồng.

peugeot-5008-036-1.jpg

peugeot-5008-037.jpg

peugeot-5008-038.jpg

peugeot-5008-039.jpg

peugeot-5008-040-1.jpg

peugeot-5008-041-1.jpg

peugeot-5008-042.jpg

peugeot-5008-01-1.jpg

peugeot-5008-02.jpg

peugeot-5008-03-1.jpg

peugeot-5008-04.jpg

peugeot-5008-05.jpg

peugeot-5008-06-1.jpg

peugeot-5008-07.jpg

peugeot-5008-08.jpg

peugeot-5008-09.jpg

peugeot-5008-010.jpg

peugeot-5008-011.jpg

peugeot-5008-012.jpg

peugeot-5008-013.jpg

peugeot-5008-014-1.jpg

peugeot-5008-015.jpg

peugeot-5008-016-1.jpg

peugeot-5008-018.jpg

peugeot-5008-019.jpg

peugeot-5008-020.jpg

peugeot-5008-021-1.jpg