Chủ nhật | 14/04/2024 | 09:27

Ảnh chi tiết nội thất Volvo V90 Cross Country

Được nhập khẩu và phân phối chính hãng, mẫu xe V90 Cross Country kết hợp cả 3 yếu tố: sang trọng, thực dụng và đa địa hình. Mức giá niêm yết được đưa ra là 2,890 tỷ đồng.

volvo-v90-cross-country-noi-that-01-1.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-02-1.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-03.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-04.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-05.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-06-1.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-07.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-08-1.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-09.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-010.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-011.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-012.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-013.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-014.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-015.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-016.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-017.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-018.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-019-1.jpg

volvo-v90-cross-country-noi-that-020.jpg