Thứ sáu | 24/05/2024 | 09:06

Ảnh chi tiết ngoại thất Volvo V90 Cross Country

Được nhập khẩu và phân phối chính hãng, mẫu xe V90 Cross Country kết hợp cả 3 yếu tố: sang trọng, thực dụng và đa địa hình. Mức giá niêm yết được đưa ra là 2,890 tỷ đồng.

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-01-1.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-02.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-03-1.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-04.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-05.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-06.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-07-1.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-08-1.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-09.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-010.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-011.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-012.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-013.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-014-1.jpg

volvo-v90-cross-country-ngoai-that-015.jpg