Thứ năm | 18/04/2024 | 04:32

ẢNH CHI TIẾT MITSUBISHI OUTLANDER BẢN LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

Nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc, Mitsubishi vừa công bố giá bán mẫu Outlander lắp ráp Việt Nam với mức từ 808 triệu đồng.

mitsubishi-outlander-ckd-2018-8.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-7.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-24.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-38.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-37.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-2.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-16.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-5.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-11.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-6.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-36.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-23.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-10.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-18.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-22.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-35.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-34.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-15.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-28.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-33.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-30.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-29.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-31.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-21.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-25.jpgẢnh: Thành Nhơn