Thứ năm | 13/06/2024 | 04:37

ẢNH CHI TIẾT LEXUS UX HOÀN TOÀN MỚI

UX được định vị bên dưới NX và là mẫu xe Lexus đầu tiên được xây dựng trên platform Global Architecture – Compact (GA-C).

UX được định vị bên dưới NX và là mẫu xe Lexus đầu tiên được xây dựng trên platform Global Architecture – Compact (GA-C).

 

lexus-ux-2018-01.jpg

lexus-ux-2018-02.jpg

lexus-ux-2018-03.jpg

lexus-ux-2018-04.jpg

lexus-ux-2018-05-1.jpg

lexus-ux-2018-06.jpg

lexus-ux-2018-07.jpg

lexus-ux-2018-08.jpg

lexus-ux-2018-09.jpg

lexus-ux-2018-010-1.jpg

lexus-ux-2018-011-1.jpg

lexus-ux-2018-012.jpg

lexus-ux-2018-013.jpg

lexus-ux-2018-014.jpg

lexus-ux-2018-015.jpg

lexus-ux-2018-016.jpg

lexus-ux-2018-017.jpg

lexus-ux-2018-018.jpg

lexus-ux-2018-019.jpg

lexus-ux-2018-020.jpg