Thứ năm | 18/04/2024 | 03:11

Ảnh chi tiết Infiniti QX80 2018

Infiniti QX80 2018 được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu xe sang của Nissan bùng nổ doanh số.

infiniti-qx-80-01.jpg

infiniti-qx-80-02-1.jpg

infiniti-qx-80-03-1.jpg

infiniti-qx-80-04.jpg

infiniti-qx-80-05-1.jpg

infiniti-qx-80-06-1.jpg

infiniti-qx-80-07-1.jpg

infiniti-qx-80-08.jpg

infiniti-qx-80-09-1.jpg

infiniti-qx-80-010.jpg

infiniti-qx-80-011-1.jpg

infiniti-qx-80-012-1.jpg

infiniti-qx-80-013.jpg

infiniti-qx-80-014.jpg

infiniti-qx-80-015-1.jpg

infiniti-qx-80-016-1.jpg

infiniti-qx-80-017.jpg

infiniti-qx-80-018.jpg

infiniti-qx-80-019-1.jpg

infiniti-qx-80-020.jpg