Thứ năm | 13/06/2024 | 03:58

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2018

Hyundai Tucson bước vào phiên bản 2018 với nhiều điều chỉnh nhằm tăng thêm sức hấp dẫn với người tiêu dùng.

hyundai-tucson-5.jpg

hyundai-tucson-7.jpg

hyundai-tucson-8.jpg

hyundai-tucson-9-1.jpg

hyundai-tucson-11.jpg

hyundai-tucson-12.jpg

hyundai-tucson-15.jpg

hyundai-tucson-18.jpg

hyundai-tucson-21-1.jpg

hyundai-tucson-22.jpg

hyundai-tucson-24.jpg

hyundai-tucson-29.jpg