Thứ năm | 13/06/2024 | 03:22

ẢNH CHI TIẾT HYUNDAI SANTA FE 2019

Hyundai vừa chính thức vén màn mẫu Santa Fe 2019 hoàn toàn mới tại thị trường quê nhà Hàn Quốc đi kèm giá bán từ 26.179 USD.

2019-hyundai-santa-fe-1-2.jpg

2019-hyundai-santa-fe-2-2.jpg

2019-hyundai-santa-fe-6.jpg

2019-hyundai-santa-fe-11.jpg

2019-hyundai-santa-fe-12.jpg

2019-hyundai-santa-fe-14-1.jpg

2019-hyundai-santa-fe-15-1.jpg

2019-hyundai-santa-fe-18.jpg

2019-hyundai-santa-fe-19.jpg

2019-hyundai-santa-fe-23.jpg

2019-hyundai-santa-fe-28-1.jpg

2019-hyundai-santa-fe-30.jpg

2019-hyundai-santa-fe-31.jpg

2019-hyundai-santa-fe-32.jpg

2019-hyundai-santa-fe-35.jpg

2019-hyundai-santa-fe-36.jpg

2019-hyundai-santa-fe-40-1.jpg

2019-hyundai-santa-fe-45.jpg

2019-hyundai-santa-fe-46.jpg

2019-hyundai-santa-fe-47.jpg