Thứ sáu | 24/05/2024 | 09:25

Ảnh chi tiết BMW 8 Series Concept

Sau một vài hình ảnh rò rỉ trước đó, hãng xe Đức vừa chính thức giới thiệu ra thị trường phiên bản Concept của dòng 8-Series hoàn toàn mới.

bmw-2019-8-series-concept-01.jpg

bmw-2019-8-series-concept-03.jpg

bmw-2019-8-series-concept-04-1.jpg

bmw-2019-8-series-concept-05.jpg

bmw-2019-8-series-concept-08.jpg

bmw-2019-8-series-concept-10.jpg

bmw-2019-8-series-concept-11.jpg

bmw-2019-8-series-concept-13.jpg

bmw-2019-8-series-concept-14.jpg

bmw-2019-8-series-concept-16.jpg

bmw-2019-8-series-concept-22.jpg

bmw-2019-8-series-concept-26.jpg

bmw-2019-8-series-concept-27.jpg

bmw-2019-8-series-concept-31.jpg

bmw-2019-8-series-concept-42.jpg

bmw-2019-8-series-concept-44-1.jpg

bmw-2019-8-series-concept-48.jpg

bmw-2019-8-series-concept-51.jpg

bmw-2019-8-series-concept-55.jpg

bmw-2019-8-series-concept-555.jpg